Çevre Eğitimleri

Çevre Eğitimleri, yeşil yapılanmanın gittikçe popüler olmasıyla birlikte, binaların sürdürülebilir biçimde tasarlanması ve inşa edilmesi süreçlerinde gerekli altyapı ve bilgi birikimini sağlar ve bu konuda uzmanlaşmanıza yardımcı olur.

 

Temel Çevre Bilinci Eğitimi

Atık Yönetimi Ve Uygulamaları Eğitimi

LEED Sertifikasyonu Eğitimi

Çevre Mevzuat Eğitimi

Çevre Uygulamalarının Yönetsel Boyutu Eğitimi

Çevre Boyut Etki Değerlendirme Eğitimi

Çevresel Acil Durumlar Eğitimi

Proje ve İşletmeye Özgü Çevre Yönetimi Eğitimi

Uygulamalı Çevre Eğitimleri (Tatbikatlar)