Enerji

 

Enerji Verimliliği

Giderek artan enerji maliyetleri, çevresel etki, sürdürülebilirlik politikası gibi birçok etken kurumları enerji verimliliğini arttıracak yönde stratejiler geliştirmeye zorunlu kılar. Bu anlayışla şirketler artık yenilenemeyen enerji kaynaklarına yönelmek yerine, yenilenebilir enerji sistemlerini tasarımlarına dahil etmenin yollarını ararlar.

Hem yeni binalarda hem de var olan binalarda bina enerji tüketimini etkileyen kabuk, aydınlatma, HVAC gibi sistemlerin enerji yüklerini azaltmaya yönelik geliştirilen stratejiler ile binalarda enerji tasarrufu sağlanır.

DOĞA, enerji verimliliği danışmanlık hizmeti ve yenilikçi çözümleri ile enerji hedeflerinize daha kolay ulaşır ve enerji maliyetlerinizi büyük ölçüde azaltır.

 

Bina Enerji Modellemesi

Bina Enerji Modellemesi, binaların enerji tasarruf potansiyelini belirlemede ve verimliliği arttıracak stratejilerin, bina sistemlerine entegre edilmesinde yol gösterici bir araçtır. Bilgisayar simülasyon programları aracılığıyla yapılan modellemede, bina enerji tüketimini etkileyen tüm faktörler analiz edilir ve enerji tasarrufuna etki eden kabuk, aydınlatma, HVAC gibi sistemlerde verimliliği arttıracak stratejiler tasarıma dahil edilir.

Bina Enerji modellemesi sonucunda;

  • Aylık enerji tüketimi ve tahmini faturalar,
  • Yıllık enerji maliyeti,
  • Yıllık CO2 emisyonları,
  • Daha fazla enerji verimliliği sağlayacak alternatiflerin belirlenmesi ve karşılaştırılması,
  • Enerji verimliliğine yönelik yapılan yatırımların size geri dönüş süreleri,

konularında bilgi sahibi olunur.

Enerji modellemesi özellikle LEED ve BREEAM gibi yeşil bina değerlendirme sistemlerinde ve projelerin sertifika hedeflerine ulaşmasında etkin bir rol oynar. DOĞA, tam kapsamlı modelleme (enerji ve gün ışığı) hizmeti sunar.

 

Gün Işığı Analizi

Gün ışığı modellemesi, doğal gün ışığından en etkin şekilde faydalanmada ve enerji verimliliğini arttırmada etkin bir rol oynar. Bunun yanı sıra, bina kullanıcılarının görsel konforunu ve buna bağlı olarak verimliliklerini arttırmak hedeflenir.

Gün ışığının verimli kullanılması suni aydınlatmaya duyulan ihtiyacı azaltacağından, bina enerji tüketimi ve işletme maliyetlerinde de azalma sağlanır. DOĞA, tam kapsamlı modelleme (enerji ve gün ışığı) hizmeti sunar.

 

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi (EKB), 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği”ne göre, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yeni ruhsat alacak binalarda EKB belgesinin alınması zorunludur. Mevcut binalar ise kanunen 2 Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik Belgesi almak zorundadır. EKB belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerli olacaktır.

EKB belgesi kapsamına giren binalar; Konutlar (Müstakil Konut, Apartman, Rezidans), Ofisler, Eğitim binaları, Sağlık binaları ve Otellerdir.

DOĞA, alanında uzman ekibi ile binalara “Enerji Kimlik Belgesi” düzenlenmesi hizmeti sunar.