British Safety Council Sertifika ve Diploma Programları

British Safety Council sertifika ve diploma programları; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimine ilişkin sorumluluk ve yükümlülükleri olan herkes için hedeflerin belirlenmesine yardımcı olmakla birlikte, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetim sisteminin ve kültürünün kurum içinde geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlar.

 

BSC İş Sağlığı ve Güvenliği Uluslararası Sertifika Programı (Level 3)

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin sorumluluk ve yükümlülükleri olan herkes için profesyonelliğin işareti olan, uluslararası anlamda kabul görmüş bir sertifika programıdır. Katılımcılara, profesyonel yeterliklerini ve güvenilirliklerini arttırma, iş sağlığı ve güvenliği bilgilerini uluslararası anlamda uygulama fırsatı sunar.

 

Eğitim İçeriği

 • İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğinin yasal mevzuata uyumu
 • Çalışanların ve işverenlerin sorumluluk ve yükümlülükleri
 • İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonunun ve kültürünün geliştirilmesi
 • Kazaların önlenmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri
 • Risk değerlendirmesi ve risk yönetimi
 • İşyerlerinde yürütülen faaliyetlere ilişkin tehlike ve risklerin belirlenmesi
 • İşyerlerindeki risklerin kontrol edilmesi
 • İşyerlerinde yangın önleyici tedbirler
 • İşyerlerinde acil durumların planlanması ve yönetimi
 • Kaza ve olayların araştırılması ve raporlanması
 • İşyeri aktivitelerinin çevreye olan etkisinin azaltılması

 

BSC İş Sağlığı ve Güvenliği Uluslararası Diploma Programı (Level 6)

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği için spesifik sorumlulukları bulunan yöneticiler ve diğer yetkilileri hedef alarak, pratik anlamda iş sağlığı ve güvenliği yönetimi ve kültürünü aktaran bir programdır.

 

Eğitim İçeriği

 • İş sağlığı ve güvenliği yönetiminin gereklilikleri
 • İş sağlığı ve güvenliğinin yasal mevzuatla ilişkisi
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri
 • İşyerindeki faaliyetleri ile ilişkili tehlike ve risklerin tanımlanması
 • İş sağlığı ve güvenliği risklerinin yönetimi için kontrol stratejileri
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin kaza ve olay araştırması ve raporlama
 • İşyeri faaliyetlerinin çevreye olan etkisinin azaltılması
 • İş sağlığı stratejileri
 • İş sağlığı için yasal gereklilikler
 • İş sağlığına ilişkin tehlikeler ve riskler ile bu risklerin yönetimi için kontrol stratejileri
 • Pozitif bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün önemi ve iyileştirme stratejileri
 • Mevcut iş sağlığı ve güvenliği kültürünün nasıl değerlendirileceği
 • Çalışanların tutum ve davranışlarını etkileyen faktörler

 

IEMA Onaylı Çevre Yönetimi Uluslararası Sertifika Eğitimi

IEMA, sürdürülebilirlik ve çevre yönetimi konularında sorumluluğu bulunan profesyoneller ve onların organizasyonları için gelişim ve iyileştirme sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

 

Eğitim İçeriği

 • Çevre yönetiminin anlaşılması - sürdürülebilirlik ilkeleri
 • Sürücüler için değişim - çevresel değişim
 • Çevre kanunları – yönetmelikler, standartlar ve pratik uygulamalar
 • Çevre yönetim sistemleri, denetleme ve acil durum planlama
 • Çevresel riskin değerlendirilmesi
 • Kirliliğin önlenmesi için teknikler ve yönetim araçları
 • Sürdürülebilir çözümler için iş geliştirme
 • İletişim ve paydaşların katılımı
 • Liderlik – değişimin yönetimi
 • Performans ölçümü ve raporlama