IOSH Eğitim Hizmetleri

Her yıl, yaklaşık 100.000 çalışan IOSH kalifikasyonu ile işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını geliştirmekte ve etkin bir yönetim sağlayarak kariyerlerine katkıda bulunmaktadırlar. IOSH Eğitimleri güncel en iyi uygulamalara odaklanarak, British Safety Council ayrıcalığı ile katılımcılara farklı endüstriler, ülkeler ve iş seviyelerinde imkanlar sunmaktadır.

 

 • En doğru ve güncel sektörel bilgilere erişim
 • Sektörlerinde lider IOSH eğitmenleri
 • 60 yıllık BSC deneyim ve uzmanlığı
 • Pratik ve interaktif uygulamaların karışımı
 • Kazanılan nitelikler ile çalışanlara güven ve yetkinlik kazandırılması
 • Kazanılan yetkinlikler ile organizasyonda desteklenen ve gelişmiş çalışanlar
 • Yeterlilikleri akredite edilmiş bir iş gücü ile uluslararası tanınırlık
 • Kuruluş içerisindeki profesyonel iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimi
 • Teknik uygulamalarda bilinmesi gereken “1. Sınıf İçerik” ile yüksek başarı oranı
 • Eğitim sırasında ve sonrasında bireysel destek ile profesyonel iletişim ağı

 

IOSH Working Safely Eğitimi

IOSH Working Safely eğitimi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kritik rolü olan herkes için tasarlanmıştır.  Özellikle yeni başlayanlar için uygun olan bu eğitim, işyerlerinde iş güvenliği temellerine giriş, potansiyel tehlikelerin belirlenmesi konularında destek sağlar.

 

Eğitim içeriği

 • Tehlike ve risklerin tanımlanması
 • Ortak tehlikelerin belirlenmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği performansının iyileştirilmesi
 • Çevrenin korunması

 

IOSH Managing Safely Eğitimi

Ekip liderlerinin, denetçilerin, her kademedeki yöneticilerin ve bölüm direktörlerinin ekiplerinde iş sağlığı ve güvenliğini etkin bir şekilde yönetmelerine yardımcı olan bir eğitimdir.

 

Eğitim içeriği

 • İş sağlığı ve güvenliğine giriş ve sorumlulukların belirlenmesi
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının nedenleri ve araştırılması
 • 'Tehlike', 'Risk' ve 'Risk Değerlendirme’nin tanımlanması
 • Çalışma alanlarındaki yaygın tehlikelerinin belirlenmesi, risk değerlendirmesinin yapılması
 • Yasal süreçlere uygunluk
 • Sağlık ve güvenlik yönetim sisteminin tanımlanması
 • İş sağlığı ve güvenliği performansının ölçülmesi ve izlenmesi
 • Çevrenin korunması

 

IOSH Leading Safely Eğitimi

Verimlilik ve itibar konusunda büyük fayda sağlayan iş sağlığı ve güvenliği, sadece yasal bir gereklilik değil, bugün birçok başarılı kurumda vazgeçilmez bir konudur. IOSH Leading Safely eğitimi, iyi iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile pratik bilgi, sürdürülebilir iş avantajları ve liderlik sorumluluğu sağlar. Organizasyonun büyüklüğü ne olursa olsun, bu eğitim, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılan yatırımların gelişmiş ve güçlü bir marka olma konusunda nasıl bir fayda sağlayabileceğini, verimliliğin ve kar artışının nasıl gelişeceğini gösterir.

 

Eğitim içeriği

 • Farklı liderlik modelleri için iş sağlığı ve güvenliği ve anlamı
 • Sorumluluklar ve bir liderin davranışları
 • Etkin iş sağlığı ve güvenliği liderliği ve faydaları