Danışmanlık Hizmetleri

 

Risk Değerlendirme 

Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilir.

 

Acil Durum Yönetimi

Önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım vb. konularda çalışma ortamının, kullanılan maddelerin, iş ekipmanı ve çevre şartları dikkate alınarak meydana gelebilecek riskler acil durum yönetimi hazırlanması konusunda danışmanlık hizmet sağlanır.

 

Patlamadan Korunma Dokümanı

Kurumlar, patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alır. Bu önlemler alınırken aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyulur;

 

Patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi,

  • Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasının önlenmesi,
  • Çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemlerin alınması.

 

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması Süreç Planı;

Alınacak önlemlerin belirlenmesi

Patlama risklerinin belirlenmesi

Patlama risklerinin değerlendirilmesi

Tehlikeli alan hesaplama ve sınıflandırma

Tehlikeli alana göre asgari gereklerin belirlenmesi

Çalışma alanı durumu ve cihazların uygunluk kontrolü

 

Patlamadan Korunma Dokümanı Konu Başlıkları

 

Proses şartları

  • Kimyasal maddelerin özellikleri
  • Patlama riskinin değerlendirilmesi
  • Tutuşturucu kaynaklar
  • Havalandırma özellikleri
  • Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması
  • Patlayıcı ortam oluşmasını önleme
  • Patlamanın etkisinin azaltılması

 

 

Büyük Endüstriyel Kazaları Önleme Politikası (BEKÖP) / Güvenlik Raporu Oluşturulması

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince işletmeye başlanmadan önce, büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanması gerekir.

Kurumlar; tehlikeli madde bulundurdukları yerlerde büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve muhtemel kazaların insanlara ve çevreye olan zararlarının önlenmesi ve en aza indirilmesi amacıyla, yüksek seviyede, etkili ve sürekli korumayı sağlamak için Büyük Kaza Önleme Politikası belgesini hazırlar ve belirtilen politikayı uygular. Bu politika, uygun araçlar, yapılar ve yönetim sistemleri kullanılarak, çevre ve insanlar için yüksek seviyede bir koruma sağlayacak şekilde belirlenir.

 

DOĞA, alanında uzman, sektörel bazlı deneyimli ekibiyle SEVESO bildirimlerinin yapılması, alt seviyeli/ üst seviyeli kuruluş niteliğine göre “Büyük Kaza Önleme Politikası” ve “Güvenlik Raporu” hazırlanması hizmetlerini sunar.