Projeler

DOĞA, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetim sistemlerinin amacına uygun ve etkin yapılandırılması ve iyileştirmesi, herhangi bir iç/dış denetim öncesinde ya da periyodik aralıklar ile eksikliklerin tespit edilmesi gibi konularda, ulusal ya da uluslararası mevzuat çerçevesinde bağımsız danışmanlık ve denetim hizmetleri sunar.

  • En iyi uygulamalar sektöre ve kuruma özel olarak uygulanır.
  • Yönetim sistemi uzmanlarca değerlendirilir ve doğrulanır.
  • Risk yönetimi optimize edilerek güvence altına alınır.
  • Sürekli iyileştirmeler planlanır ve yürütülür.
  • Kurum itibarının gelişimi ve pazarlama avantajları konusunda ayrıcalıklar sağlar.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Danışmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Denetimi

İSG & Çevre Süreç ve Proje Yönetimi

Uzman Personel Tedariği