Yönetim Sistemleri Eğitimleri

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi

OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi

ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 45001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Baş Tetkikçi Eğitimi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Temel Bilgilendirme Eğitimi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi  İç Tetkikçi Eğitimi

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi  Baş Tetkikçi Eğitimi

ISO 9001:2008'den ISO 9001:2015'e Geçiş Eğitimi

ISO 14001:2004'den ISO 14001:2015'e Geçiş Eğitimi

OHSAS 18001'den ISO 45001'e Geçiş Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemi Eğitimi