Enerji İzolasyonu - Kilitleme Etiketleme (EKED) Eğitimi

EKED (Etiketle, Kilitle, Emniyete al, Dene) Sistemi; bakım, onarım, temizlik, ayarlama, kalibrasyon gibi faaliyetlerde tehlike arz edebilecek enerji kaynaklarının kadar yakınında çalışma durumlarında, makine – insan etkileşimine başlanmadan önce, çalışan personelin sağlığını korumak, oluşabilecek her türlü kaza riskini ortadan kaldırmak amacıyla, hareketli parçalara güç sağlayan elektrik, mekanik, pnömatik, hidrolik, basınçlı gaz ve akışkanlar, buhar, su, kimyasallar ve depolanmış ya da kalıntı enerji vb. enerjilerin kesilmesi veya pano, trafo ve güç ünitelerinde yapılacak çalışmalar öncesinde enerjinin kesilmesini sağlayarak kontrollü şekilde çalışmayı sağlar.

Bu anlamda bakım – onarım işlemlerini gerçekleştiren personellere EKED Eğitimi verilmesi ve uygulamaların öğretilmesi ileride meydana gelebilecek ağır yaralamalı, uzuv kayıplı ya da ölümlü iş kazalarının önlenmesi yüksek önem arz etmektedir.

 

Eğitimin Amacı

  • Güvenli etiketleme ve kilitleme sistemlerini, yöntemlerini ve amaçlarını aktarmak
  • İzolasyon gerektiren ve tehlike oluşturabilecek ekipmanları ve benzeri kaynakları tanımlamak
  • Etiketleme ve kilitleme uygulamalarında kritik görev ve sorumlulukları, işlem basamaklarını belirlemek
  • Talimat ve prosedürler oluşturmak, metotları belirlemek, kontrol ve takip etmek
  • Riskleri önleyerek kontrollü sistemler oluşturmak

 

Eğitimin Süresi: 8 saat