Güvenli Sürüş Teknikleri Eğitimi

  • Trafikte ortaya çıkabilecek riskleri algılamaya yönelik ve bu risklerle ilgili alınacak tedbirlerle ilgili bilgi vermek
  • Meydana gelebilecek can ve mal kayıplarının azaltılması ve önlenmesi için bilgi ve becerileri geliştirmek
  • Tehlikelerin ne gibi sonuçlar doğurabileceği ile ilgili bilgiler vermek ve güvenlik kültürünü arttırmak
  • Hem sürücünün, hem de trafikteki diğer unsurların güvenliğini sağlayıcı bilgiler vermek
  • Trafiğe kapalı özel eğitim alanlarında, trafik kazalarının önlenmesi için doğru oturma pozisyonu, fren yapma teknikleri, direksiyon tutuşu, doğru viraj alma gibi uygulamalı güvenli sürüş tekniklerini aktarmak