İş İzinleri Eğitimi

  • Güvenli çalışma şartlarının sağlanması ve koruması amacıyla işi koordine ve kontrol etme yöntemlerini aktarmak
  • Öngörülebilir tehlikeleri dikkate alarak uygun önemleri belirlemek ve doğru bir sıralamayla yürütülmesini sağlamak
  • İş izinlerinde; şartları, hazırlıkları, önlemleri ve kısıtlamaları açıkça ve anlaşılır şekilde ifade eden prosedürler ve takibi hakkında bilgi vermek
  • Kullanılacak güvenlik ekipmanları ve gerekli güvenlik önlemleri ilgili çalışanları bilgilendirmek
  • İş izin kayıt sisteminin nasıl olacağı hakkında bilgi vermek
  • İş izni sistemlerini etkileyen insan faktörleri, yönetim, işgücü, iş izni türleri, iş izinlerinin içeriği, prosedürler, çalışanların bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi, eğitim ve denetimler, bakım talimatları, güvenlik bilgileri ve çalışan farkındalığı gibi genel prensipleri aktarmak