Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi Eğitimi

  • Tehlikeli kimyasalların nitelikleri, sınıflandırmaları, işaretlemeleri ve etiketlemeleri hakkında bilgi vermek
  • Tehlikeli kimyasallarla çalışma koşullarında ve proseslerde alınması gereken önlemleri, mevzuat kapsamında teknik düzenlemeleri ve gereklilikleri aktarmak
  • Tehlikeli kimyasalların kullanılması, depolanması, etiketlenmesi ve taşınması prensiplerinin mevzuata uygunluğu değerlendirmek
  • Kimyasal risk etmenlerini, alınacak tedbirleri ve risk değerlendirme yöntemlerini belirlemek
  • Hammadde, ürün ve prosesleri tehlikeli kimyasal madde içeren tesis ve işletmelerin iş sağlığı ve güvenliği modelleri hakkında bilgi vermek