Vinçle Kaldırma ve Sapancılık Eğitimi

  • Vinçle yapılan kaldırma işlerinde, faaliyet esnasında ortaya çıkan riskleri ve bu risklere karşı alınması gereken iş güvenliği önlemlerini aktarmak
  • Vinç türleri ve çalışma prensipleri hakkında bilgi vermek
  • İmalat ve kullanım esnasında dikkat edilmesi gereken hususları belirtmek
  • Gerekli bakım ve periyodik kontrolleri belirlemek
  • Operatör, sapancı ve işaretçinin sorumlulukları hakkında bilgi vermek