Davranış Odaklı Denetim Sistemi

Davranış odaklı denetim sistemi çalışmaları ile, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği alanındaki güçlü ve zayıf yönlerine yönelik araştırma yapılarak mevcut durumun istatistiksel verilerle ortaya çıkarılması, gerekli iyileştirme çalışmalarının planlanması ve uygulanması açısından önem taşır. Bu denetimler sonucunda ortaya çıkan veriler ve verilerin analizini içerecek şekilde sunulan kapsamlı bir rapor; farkındalığın ve bilincin arttırılması, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyumun sağlanması, kazaların önlenmesi ve azaltılması gibi konularda alınması gereken aksiyonların belirlenmesinde etkin bir rol oynar.

 

Eğitimin Amacı

•     Güvenli davranış farkındalığının ve iş güvenliği bilincinin arttırılması 

•     Doğru davranış biçimlerinin uygulanması 

•     İş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyumun sağlanması 

•     Kazaların önlenmesi ve azaltılması konularında alınması gereken aksiyonların belirlenmesi

 

Eğitimin Süresi: 8 saat