Eğitimin Amacı

•     Katılımcılara iş ve sosyal güvenlik mevzuatı konusunda uzmanlık katmak ve bu alandaki bilgi eksikliğini kapatmak

•     İş sözleşmesi türlerini, kurum içi yönetmelikleri ve işyeri uygulamalarını aktarmak

•     Yasal düzenlemeler ve işveren yükümlülükleri hakkında bilgi vermek

•     Çalışma, dinlenme sürelerinin ve ücretli tatillerin düzenlenmesi ile iş sözleşmelerinin feshi gibi idari konulara yönelik çalışan ve yöneticileri bilinçlendirmek 

 

Eğitimin İçeriği

•     6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

•     4857 İş Kanunu

•     Yönetmelikler

•     Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları

•     İşveren yükümlülükleri

•     İş kazası ve meslek hastalıklarında hukuksal süreç

•     Taşeron / alt işveren yönetimi