S.O.S (Safety Orientation Scale)

SAFETY – ORIENTATION – SCALE, çalışanların iş barışını, tam iyilik ve verimlilik skorlarını psikometrik olarak test eden, kaza-risk grubunda olan ve/veya psikososyal destek alması gereken personellere ulaşmayı sağlayan çok katmanlı ve bütünleşik bir ölçme ve değerlendirme aracıdır.

 

S.O.S Neyi Ölçer?

SAFETY – ORIENTATION – SCALE, bütün çalışanları; likert tipi ölçeklerle, kalıtsal ve tanısal olarak test eder:

 

 • Agresyon Tutumları (madde/soru sayısı; 32)
 • Davranış Repertuarı (madde/soru sayısı; 15)
 • Reaktivite Aksiyonları (madde/soru sayısı; 35)
 • Proaktivite Yaklaşımları (madde/soru sayısı; 21)
 • Stabilite Skorları (madde/soru sayısı; 17)

 

S.O.S nasıl uygulanır?

30 dakikalık bir eğitime alınan personele, daha sonra 5 dakikalık yönerge sunulur. Testin uygulama süresi en yavaş katılımcı için 30 dakikadır. Test, eğitim ayağı dahil, toplam 1 saatte klasik metotla elden doldurularak ya da uygun bilgisayar laboratuvarı veya sosyal tesis var ise, online olarak internet üzerinden web tabanlı olarak da uygulanabilir.

 

S.O.S’un raporlama ve değerlendirme aşaması nasıl gerçekleştirilir?

 • Tüm veriler modele aktarılır.
 • İşveren asıl isimleri görür ve bilir, aracı firma modelde Nick-Name’ler kullanır.
 • Her bir katılımcı için toplamda 9 sayfalık tüm alt testlerin değerlendirme raporları çıkarılır.
 • Kurumlar için kolaylık olması açısından raporun ilk sayfası istatistiksel sütun ve grafiklerle renklendirilerek sunulur, puanlar sütunlarda yer alır.
 • Bu noktada kırmızı sütunların “risk” grubunda olduğu, mavi renkli kolonların “iyilik ve verimlilik” performansı gösterdiği, yeşil renkte olan alanların ise “tam iyilik” olarak değerlendirilebileceği görülür.
 • Katılımcılar ya da kurumlar, bu görsel ön okumadan sonra raporun hepsini okuyabileceği gibi sadece ekteki ilgili sayfayı da okuyarak bilgilenebilir.
 • Raporlar ayrıca işverene admin verilerek dijital ortamda görüntülenebileceği gibi, PDF formatında da İSG veya İK yetkilisine kargo yoluyla veya eposta olarak ulaştırılabilir.